Language:

USŁUGI OGÓLNE

USŁUGA:CENA:
Usługi audytorskiewg wyceny indywidualnej
Usługi DUE DILIGENCEwg wyceny indywidualnej, zależnej od rodzaju i wielkości analizowanej spółki, a także zakresu DUE (finansowe, prawne, podatkowe, ochrona środowiska)
Usługi doradcze inneod 150zł / godzinę

 

USŁUGI KSIĘGOWE

USŁUGA:CENA:
prowadzenie księgi handlowejod 499 zł (do 30 dokumentów, w tym sporządzanie deklaracji podatkowych). Rozliczenia kadrowo - płacowe do 2 pracowników w ryczałcie miesięcznym
sporządzenie sprawozdania rocznego1,5 krotność opłaty miesięcznej
sporządzenie raportów do GUS i NBP150zł / godzinę
sporządzenie sprawozdania finansowego w języku angielskim lub niemieckim250zł / godzinę

 

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

USŁUGA:CENA:
rozliczenie płacowe miesięczne (LP) i ZUS jednego pracownika na umowie o pracę30zł / osobę
rozliczenie płacowe miesięczne (rachunek) i ZUS jednego pracownika na umowie zleceniu30zł / osobę
rozliczenie płacowe miesięczne (rachunek) jednego pracownika na umowie o dzieło20zł / osobę
przygotowanie umowy o pracę / zlecenie / o dzieło50zł / dokument
założenie teczki pracowniczej i zgłoszenie pracownika do ZUS50zł / osobę
przygotowanie świadectwa pracy i wyrejestrowanie pracownika z ZUS50zł / osobę
sporządzenie deklaracji PIT-11, PIT-4R, PIT-8(AR)50zł / dokument

 

USŁUGI DODATKOWE

Ceny ustalane indywidualnie, usługami dodatkowymi mogą być:
USŁUGA:
rozliczenia w walutach obcych
ustalenie planu kont
sporządzenie polityki rachunkowości
uczestniczenie w kontroli US i ZUS
sporządzenie uchwał i protokołu zgromadzenia wspólników
sporządzenie korekt rozliczeń ZUS i US z okresów nieobjętych umową z Biurem

As "1 document", we understand, among other things:
– purchase or sales invoice
– customs document
– periodic fiscal report
– PK document
– daily bank statement
– daily cash register report
– others.

The prices shown above are net prices and do not include VAT.
The price list set out above does not constitute an offer within the meaning of Article 10(1) of Regulation (EC) No 1250/ Article 66 of the Civil Code. It is only used to calculate the estimated costs of cooperation with the A4Business Accounting Office.