Language:

USŁUGI OGÓLNE

USŁUGA:CENA:
Usługi audytorskiewg wyceny indywidualnej
Usługi DUE DILIGENCEwg wyceny indywidualnej, zależnej od rodzaju i wielkości analizowanej spółki, a także zakresu DUE (finansowe, prawne, podatkowe, ochrona środowiska)
Usługi doradcze inneod 150zł / godzinę

 

USŁUGI KSIĘGOWE

USŁUGA:CENA:
prowadzenie księgi handlowejod 499 zł (do 30 dokumentów, w tym sporządzanie deklaracji podatkowych). Rozliczenia kadrowo - płacowe do 2 pracowników w ryczałcie miesięcznym
sporządzenie sprawozdania rocznego1,5 krotność opłaty miesięcznej
sporządzenie raportów do GUS i NBP150zł / godzinę
sporządzenie sprawozdania finansowego w języku angielskim lub niemieckim250zł / godzinę

 

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

USŁUGA:CENA:
rozliczenie płacowe miesięczne (LP) i ZUS jednego pracownika na umowie o pracę30zł / osobę
rozliczenie płacowe miesięczne (rachunek) i ZUS jednego pracownika na umowie zleceniu30zł / osobę
rozliczenie płacowe miesięczne (rachunek) jednego pracownika na umowie o dzieło20zł / osobę
przygotowanie umowy o pracę / zlecenie / o dzieło50zł / dokument
założenie teczki pracowniczej i zgłoszenie pracownika do ZUS50zł / osobę
przygotowanie świadectwa pracy i wyrejestrowanie pracownika z ZUS50zł / osobę
sporządzenie deklaracji PIT-11, PIT-4R, PIT-8(AR)50zł / dokument

 

USŁUGI DODATKOWE

Ceny ustalane indywidualnie, usługami dodatkowymi mogą być:
USŁUGA:
rozliczenia w walutach obcych
ustalenie planu kont
sporządzenie polityki rachunkowości
uczestniczenie w kontroli US i ZUS
sporządzenie uchwał i protokołu zgromadzenia wspólników
sporządzenie korekt rozliczeń ZUS i US z okresów nieobjętych umową z Biurem

Jako „1 dokument” rozumiemy między innymi:
– fakturę zakupu lub sprzedaży
– dokument celny
– raport fiskalny okresowy
– dokument PK
– wyciąg bankowy dzienny
– raport kasowy dzienny
– inne.

Przedstawione powyżej ceny sa cenami netto i nie zawierają podatku VAT.
Przedstawiony powyżej cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy z Biurem Rachunkowym A4Business.