Language:

Dobre sprawozdanie finansowe to potwierdzenie rzetelności i jakości Twojej Firmy.

To również dobre narzędzie marketingowe. Nie wierzysz, że biegły jest potrzebny? Nasze badanie sprawozdania finansowego to nie tylko sprawdzenie, czy sporządzone jest ono zgodnie z ustawą o rachunkowości czy wg Międzynarodowych Standardów. Audyt daje możliwość odmiennego spojrzenia na zasady kontroli Twojego majątku i jego wartości w firmie. Spojrzyj na Spółkę naszymi oczami – skorzystaj z naszej wiedzy – zadzwoń. Tym bardziej, że KSH przewiduje usługi zastrzeżone tylko dla biegłych rewidentów.

  • Badanie rachunkowości oraz działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej (ocena wkładu do spółki).
  • Badanie sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia przez spółkę akcyjną mienia od założyciela lub akcjonariusza, od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej (badanie wartości aportu).
  • Badanie sprawozdania zarządu spółki akcyjnej w związku ze zwykłym podwyższeniem kapitału zakładowego .
  • Badanie wybranych elementów sprawozdania finansowego spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki.
  • Badanie wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej (badanie aportu).
  • Ustalenie ceny rynkowej (godziwej ceny odkupu) akcji podlegających przymusowemu odkupowi (badanie wyceny majątku).
  • Badanie planu przekształcenia spółki handlowej w związku z przekształceniem w inną spółkę prawa handlowego (badanie wyceny majątku).
  • Badanie wyceny aktywów i pasywów spółki jawnej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki, w związku z przekształceniem takiej spółki w inną spółkę prawa handlowego (badanie wyceny majątku).