Language:

Nie kupuj kota w worku!

Doradzimy strukturę transakcji odpowiednią do sytuacji  podatkowej i prawnej.

Firmy  rozwijają się również przez  przejęcia  innych. Dobre negocjacje potrzebują wiedzy. Przygotowany PRZED transakcją Raport z analizy due diligence – finansowej i prawnej, pozwolił  wielu naszym klientom na skuteczny  zakup spółki i uniknięcie ryzyka utraty inwestowanych pieniędzy. Wykorzystujemy naszą wiedzę o ryzykach i błędach w sprawozdaniach, w księgowości, majątku. Patrzymy na takie Spółki z punktu Inwestora, czyli Ciebie.

 

  • Opiniowanie ceny udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (wycena udziałów).
  • Wycena akcji nienotowanych na rynku regulowanym w związku z wykupem akcji po istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki (wycena udziałów).
  • Wycena akcji podlegających przymusowemu wykupowi od akcjonariuszy mniejszościowych.
  • Badanie planu połączenia spółek kapitałowych (w tym badanie wyceny majątku_.
  • Badanie planu połączenia, gdy spółką przejmująca albo spółką nowo zawiązana jest spółka akcyjna, lub gdy jedną z łączących się spółek jest spółka komandytowo-akcyjna (badanie wyceny aportów w postaci udziałów).
  • Badanie planu podziału spółki kapitałowej (badanie wyceny aportu).