Language:

USŁUGI OGÓLNE

USŁUGA:CENA:
Usługi audytorskiewg wyceny indywidualnej
Usługi DUE DILIGENCEwg wyceny indywidualnej, zależnej od rodzaju i wielkości analizowanej spółki, a także zakresu DUE (finansowe, prawne, podatkowe, ochrona środowiska)
Usługi doradcze inneod 150zł / godzinę

 

USŁUGI KSIĘGOWE

USŁUGA:CENA:
prowadzenie księgi handlowejod 499 zł (do 30 dokumentów, w tym sporządzanie deklaracji podatkowych). Rozliczenia kadrowo - płacowe do 2 pracowników w ryczałcie miesięcznym
sporządzenie sprawozdania rocznego1,5 krotność opłaty miesięcznej
sporządzenie raportów do GUS i NBP150zł / godzinę
sporządzenie sprawozdania finansowego w języku angielskim lub niemieckim250zł / godzinę

 

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

USŁUGA:CENA:
rozliczenie płacowe miesięczne (LP) i ZUS jednego pracownika na umowie o pracę30zł / osobę
rozliczenie płacowe miesięczne (rachunek) i ZUS jednego pracownika na umowie zleceniu30zł / osobę
rozliczenie płacowe miesięczne (rachunek) jednego pracownika na umowie o dzieło20zł / osobę
przygotowanie umowy o pracę / zlecenie / o dzieło50zł / dokument
założenie teczki pracowniczej i zgłoszenie pracownika do ZUS50zł / osobę
przygotowanie świadectwa pracy i wyrejestrowanie pracownika z ZUS50zł / osobę
sporządzenie deklaracji PIT-11, PIT-4R, PIT-8(AR)50zł / dokument

 

USŁUGI DODATKOWE

Ceny ustalane indywidualnie, usługami dodatkowymi mogą być:
USŁUGA:
rozliczenia w walutach obcych
ustalenie planu kont
sporządzenie polityki rachunkowości
uczestniczenie w kontroli US i ZUS
sporządzenie uchwał i protokołu zgromadzenia wspólników
sporządzenie korekt rozliczeń ZUS i US z okresów nieobjętych umową z Biurem

Als "1 Dokument" verstehen wir unter anderem:
– Einkaufs- oder Verkaufsrechnung
– Zolldokument
– periodischer Steuerbericht
– PK-Dokument
– täglicher Kontoauszug
– täglicher Registrierkassenbericht
– andere.

Die oben angegebenen Preise sind Nettopreise und beinhalten keine Mehrwertsteuer.
Die vorstehend dargelegte Preisliste stellt kein Angebot im Sinne von Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1250/ dar. Artikel 66 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Es wird nur verwendet, um die geschätzten Kosten der Zusammenarbeit mit dem A4Business Accounting Office zu berechnen.