Sprawozdanie z przejrzystości rok 2014

.Sporządzanie sprawozdania z przejrzystości nas nie dotyczy.