Jak możemy pomóc?

Skuteczne alianse charakteryzuje zdolność do wychodzenia poza początkowe cele i oczekiwania partnerów. (5 spostrzeżeń McKinsey & Co. Inc)

Przy analizie różnic pomiędzy MSR/MSSF a dotychczas stosowanym zasadami rachunkowości i w planowaniu wdrożenia MSR. Przeprowadzając analizę w celu identyfikacji różnic i przygotowania planu wdrożenia MSR/MSSF, spojrzymy na rachunkowość z perspektywy potrzeb strategii zarządu i zasad MSSF/MSR.

Przy realizacji całego procesu wdrożenia MSR/MSSF. Samodzielnie lub we współpracy z zarządem oraz zespołem księgowym, możemy przeprowadzić cały proces wdrożenia aż po sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF/MSR lub np. tylko informacji dodatkowej z niezbędnymi ujawnieniami.

Przy wycenie skutków wdrożenia MSR/MSSF. Takie standardy jak np. MSR 36, MSR 37, MSR 38 czy MSR 32, 39 i MSSF7 wymagają dodatkowych wycen i obszernych ujawnień. Możemy doradzić lub dokonać właściwej wyceny.

Przy bieżącym stosowaniu MSR/MSSF. Możemy pomóc jako przewodnik, telefon do przyjaciela… W niektórych przypadkach zastosowanie nowego lub znowelizowanego standardu, bądź interpretacji wymaga jednoczesnego zastosowania innego standardu. Poza tym konieczne jest staranne przeanalizowanie postanowień przejściowych do wszystkich nowych standardów i interpretacji, a także pośrednich zmian do innych standardów. Szczególnie ostatnie zmiany nie są odrębnymi zmianami w określonych standardach, lecz dotyczą całokształtu systemu sprawozdawczego MSSF. W bieżącej pracy nie zawsze jest czas na aktywne śledzenie zmian i analizowanie ich wpływu na nasze sprawozdania.

Kontakt

wróć do strony głównej   • wróć do MSR