Gorący temat

Inwentaryzacja aktywów i pasywów

Zaczął się gorący okres inwentaryzacji w Spółkach. Obrazowo inwentaryzacja polega na okresowym ustaleniu w sposób udokumentowany rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na dany dzień.

Jak obok spełnienia ustawowego obowiązku, określonego w art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości, efektywnie wykorzystać ten czas do prawdziwej kontroli majątku i zabezpieczenia interesów właścicieli i zarządu?

W praktyce nierzadkie są sytuacje, gdy brak prawidłowej inwentaryzacji prowadzi do dużych strat spowodowanych niewykrytymi w porę kradzieżami, nierzetelnymi informacjami na temat kosztów produkcji, przedawnieniami roszczeń, istotnym obniżaniem wartości majątku tak trwałego jak i obrotowego, co często pokazują analizy Due diligence pod transakcje połączeń i przejęć.

W efekcie może powstać nierzetelne sprawozdanie. Zarząd, składając podpis, odpowiedzialny jest z mocy prawa za prezentowane tam informacje. Dlatego tak ważne jest upewnienie się, że wszystko jest prawidłowo zaprezentowane.

 

Archiwum