Wynagrodzenie

Usługi audytorskie - wg wyceny indywidualnej
 
Usługi DUE DILIGENCE - wg wyceny indywidualnej, zależnej od rodzaju i wielkości analizowanej spółki, a takze zakresu DUE
 
Usługi doradcze inne - od 150zł / godz.
 
Usługi księgowe:
- prowadzenie księgi handlowej - od 499zł (do 50 dokumentów, w tym sporządzanie deklaracji podatkowych).Rrozliczenia kadrowo płacowe do 2 pracowników - gratis
- sporządzenie sprawozdania rocznego - dwukrotność opłaty miesięcznej,
- sporządzenie raportów do GUS i NBP - 150zł / godzinę,
- sporządzenie sprawozdania finansowego w języku angielskim lub niemieckim - 250,00zł
 
Usługi kadrowo-płacowe:
- rozliczenie płacowe miesięczne (LP) i ZUS jednego pracownika na umowie o pracę - 30zł / osobę,
- rozliczenie płacowe miesięczne (rachunek) i ZUS jednego pracownika na umowie zleceniu - 30zł / osobę,
- rozliczenie płacowe miesięczne (rachunek) jednego pracownika na umowie o dzieło - 20zł / osobę,
- przygotowanie umowy o pracę / zlecenie / o dzieło - 50zł / dokument
- założenie teczki pracowniczej i zgłoszenie pracownika do ZUS - 50zł / osobę,
- przygotowanie świadectwa pracy i wyrejestrowanie pracownika z ZUS - 50zł / osobę,
- sporządzenie deklaracji PIT-11, PIT-4R, PIT-8(AR) - 50zł / dokument
 
Usługi dodatkowe - ceny ustalane są indywidualnie.
Usługami dodatkowymi mogą być:
- wystawianie faktur w imieniu klienta,
- rozliczenia w walutach obcych,
- ustalenie planu kont,
- sporządzenie polityki rachunkowości,
- uczestniczenie w kontroli US i ZUS,
- sporządzenie uchwał i protokołu zgromadzenia wspólników,
- sporządzenie korekt rozliczeń ZUS i US z okresów nieobjętych umową z Biurem
 
Jako "1 dokument" rozumiemy między innymi:
- fakturę zakupu lub sprzedaży
- dokument celny
- raport fiskalny okresowy
- dokument PK
- wyciąg bankowy dzienny
- raport kasowy dzienny
- inne.
 
Przedstawione powyżej ceny sa cenami netto i nie zawierają podatku VAT.
Przedstawiony powyżej cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy z Biurem Rachunkowym A4Business.